Afval Scheiden

Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen die in de natuur voorkomt. Het gaat dan om het zelf verwijderen van geschroefde asbesthoudende golfplaten waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn maar die geen dakleien zijn welke afkomstig uit een woning of een bijgebouw op het erf van die woning, voor zover de woning of het bijgebouw niet voor de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn.

Indien asbest is aangetroffen moet de eigenaar van het gebouw voor iedere asbestbron het risico laten beoordelen en een asbestbeheersplan (laten) opstellen als direct verwijderen niet noodzakelijk is. Hetzelfde geldt wanneer na het verwijderen van asbesthoudende materialen, in een gebouw of constructie asbesthoudende materialen aanwezig blijven.

Indien er geen uitsluitingen worden aangetroffen tijdens het onderzoek, waarin het vermoeden wordt uitgesproken over de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende toepassingen, kan de rapportage ook worden gehanteerd als basis voor de asbest- en of sloopwerkzaamheden.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of er asbest aanwezig is in een gebouw dat nog in gebruik is. Wanneer is vastgesteld dat binnen een (nog in gebruik zijnd) gebouw asbest aanwezig is, kan aanvullend een risicobeoordeling worden uitgevoerd conform NEN 2991.

Wij werken daarbij conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 uit de Arbeidsomstandighedenregeling (voorheen SC-540) voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbest besmet materiaal in woningen, panden, bijgebouwen etc.

De Jong Sloopwerken is gespecialiseerd in de sloopwerkzaamheden met behulp van cutting-edge-apparatuur, waaronder een innovatieve slooprobot die ons in staat stelt uit te voeren precisie en renovatie sloopwerkzaamheden onder geen enkele omstandigheid en op elke locatie.

Uiteraard wordt een type 0 inventarisatie uitsluitend uitgevoerd indien er voor het betreffende bouwwerk of object geen type A of type G inventarisatie beschikbaar is, terwijl er redenen zijn om op korte termijn een NEN 2991 risicobeoordeling uit te voeren.

Particulieren kunnen wanneer er toestemming is van de gemeente kleine hoeveelheden, tot maximaal 35 m2 (golfplaten), mits goed (dubbel)verpakt, op werkdagen en op zaterdag tijdens openingstijden tegen betaling van het bouw- en sloopafvaltarief bij het ARCG Afvalbrengstation in Groningen afleveren.

Ik vind het dat er goed op gecontroleerd word op astbest er kan wel wat aan gedaan worden mensen die maken een drama van en dat mitros heeft laten onderzoeken en als ze dit niet hadden gevonden en stel dat er brand in die flat was en dat ze later achter kwam dat er astbest is in de flat dan sta je met niks in jullie handen ik zeg niet waar ik woon maar bij mij in een gebouw is er ook astbest gevonden tijdens de verbouwing en ze hebben het gerenoveerd dus mensen denken jullie goed na voordat het mis gaat.

Het komt onder andere voor in golfplaten, vinylvloerbedekking, bloembakken, platen voor gevels, balkons en badkamers, pijpen voor schoorstenen en riolering, vensterbanken, warmhoudplaatjes, haardrogers, broodroosters en 'kachelkoord', voor het aansluiten van kachels en kachelpijpen.

Neem zo snel mogelijk contact met ons op, voor een vrijblijvende offerte van een asbestinventarisatie of voor een prijsindicatie van asbestverwijdering, via telefoonnummer 085-4839847 of via de mail info@ Na een asbestinventarisatie kunnen wij een op maat gemaakte offerte voor u opstellen.

Het LAVS is bedoeld voor alle bedrijven die betrokken zijn bij het opsporen en verwijderen van asbest, zoals: professionele asbest in huis opdrachtgevers, laboratoria, de gecertificeerde asbestinventarisatie- en saneringsbedrijven, toezichthouders bij gemeenten, certificerende instanties, de Inspectie van SZW, de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De titel was en is wervend, maar helaas een slogan voor de agrarische bedrijven en zeer aantrekkelijk gemaakt door de stortvloed aan subsidies in met name die provincies die hun aandelen in de energiesector voor vele miljarden verkochten en voor Sinterklaas spelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *